Enerjinin en bilinen ve yaygın kullanımı elektrik enerjisi formunda sunulanıdır. Bu enerji türü dünyada hemen her noktada etken ve aktif hayatın can damarı durumundadır. Enerjinin sağlandığı besleme ünitelerinde doğabilecek tüm kesinti, arıza vb durumlara ve bakım yapılmasına karşı tedbir olarak, enerji bakımında önem taşıyan sistemler bu gibi durumlarda enerji beslemesini bir süre devam ettirebilen kesintisiz güç kaynakları ile donatılmıştır. Güç kaynakları sistemi besleyen enerji kesildiği anda devreye giren ve bağlı oldukları sistemin çalışmasında herhangi bir durmaya yol açmayan cihazlardır. DC Güç kaynağı da bunlardan biridir ve sisteme kapasitesi kadar kesintisiz DC enerji beslemesi yapar.

dcguckaynagi

Doğru akım yani DC ve alternatif akım yani AC elektrik enerjisinin kullanımdaki iki türüdür. Kimi cihazlar alternatif akımla çalışmak üzere dizayn edilmişken, kimi cihazlarda doğru akım ile çalışmak üzere dizayn edilmiştir. Akımların sınıflandırılmasındaki temel prensip akımın sahip oldukları karakterdir. Bu karakteri grafik ile ifade ettiğinizde, herkesin kolaylıkla anlayabilmesi açısından, alternatif akımın dalgalı, doğru akımın ise düz bir çizgi şeklinde ifade edildiğini söyleyebiliriz. Buradaki ayırım akımın değeri veya başka bir sayısal ifade ile değil tamamen doğası ile alakalıdır. Alternatif akım beslenerek doğrultucular ile elde edilen doğru akım enerji herhangi bir nedenle zaafa uğradığında, beslediği sistemin önemine binaen kesintisiz güç kaynağı ile tesis edilebilirler. Bu güç kaynakları, temel olarak enerjinin depolandığı bir akü ünitesi ve bu üniteden doğrultucu vasıtası ile DC olarak çıkan akım şeklinde dizayn edilirler. Kapasiteleri ve fiziksel şekilleri modelden modele farklılık gösterebilir. İhtiyaç olunan enerji miktarına göre uygun seçim yapılarak sisteme bağlanmaları yeterlidir. Sisteme beslenen enerji bunların üzerinden geçerek gelir. enerji beslemesi kesildiği anda bünyesindeki kısaca akü olarak tanımlayabileceğimiz birim kapasitesi kadar enerjiyi beslemeye devam eder. Bu sayede bağlı bulundukları birimin enerjisi DC Güç kaynağı kapasitesi süresince kesilmemiş ve ünite kapanmamış olur. Bu sayede üniteler için hayatiyet arz eden bir enerji durumu var ise önüne geçilerek, gerek ünitenin güvenli şekilde kapatılması gerekse acil durum tedbirlerinin uygulanabilmesi için zaman kazanılmış olur. Özellikle bilgisayarlar ve bilgisayar destekli sistemler, acil müdahale arz eden tıbbi cihazlar, aydınlatma ve yangı sistemleri vb için DC güç ihtiyacı vuku bulduğunda bu kesintisiz kaynaklardan sağlanabilir. Burada en önemli unsurlardan biri sisteme bu kesintisiz güç kaynaklarının tasarlanması aşamasındaki hesapların çok iyi yapılması ve doğru kapasitede cihazların seçilebilmesidir.

DC Güç kaynağı sisteme bağlandıktan sonra belirli aralıklar ile kontrol edilmeli ve üretici firmanın tavsiye ettiği yönergeler uygulanmalıdır. Neticede sürekli şarj olan bir akü kısmına sahip olan bu aletlerin zamanla bu noktada zaaf göstermesi mümkündür. Bu nedenle kontrolleri yapılmalı ve işlevlerini yitirenler mutlaka servis veya değişime yollanmalıdır.