Günümüzde teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte elektronik aletler çeşitlenmiş ve hayatımızda vazgeçilemez bir öneme sahip olmuştur. Bu elektronik aletlerin düzgün ve uzun süre, bozulmadan çalışabilmesi için gerekli olan en önemli şey ise gücün kesintisiz olarak aletlere ulaşabilmesidir. Bu amaçla üretilmiş olan kesintisiz güç kaynaklarının önemi gittikçe artmakta ve bu aletler de gittikçe geliştirilmektedir. Modüler güç kaynakları da bunlardan bir tanesidir. Ama modüler güç kaynakları normal güç kaynaklarının biraz daha geliştirilmiş bir hali olduğu için öncelikle kesintisiz güç kaynaklarının ne olduğu, hangi alanlarda kullanıldığı ve sahip olduğu özellikler hakkında bilgi vermek modüler güç kaynaklarının anlaşılması için daha doğru olacaktır.

modulerguc

Kesintisiz güç kaynakları herhangi elektronik alete gelen elektrik enerjisinin düşük veya yüksek gelmesi durumda bu dengesiz güç dağılımını önlemeye yarayan aletlerdir. Yani bu aletlerin kullanım amacı sistemde var olan olumsu şebeke koşullarına karşı sistemi korumak ve enerjinin düşük gelmesi durumunda en azından sistemdeki acil işlerin tamamlanıp bilgi kaybını önleyebilmek amacıyla biriktirdiği enerjisi bir süre sisteme aktarabilmesidir. Bu şekilde bahsedildiğinde aklımıza hemen hemen benzer bir işlevi gören başka bir ürün gelebilir. Örneğin jeneratör de bu şekilde enerjinin kesilmesi durumunda sisteme enerji sağlayan bir alettir. Ama bu iki ürün arasındaki fark jeneratörün enerji kesilmesi durumunda enerjiyi bir süre sonra vermesidir. Bu nedenle bu iki ürün birbiriyle karıştırılmamalıdır. Kesintisiz enerji kaynakları çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Örneğin, bilgisayarlarda, bilgisayar destekli otomasyon sistemlerinde, hastanelerde kullanılan tıbbi elektronik cihazlarda, hava alanlarında, askeriyelerin kullandığı radar sistemlerinde, asansör ve elektronik kapılarda, acil durum aydınlatma sistemlerinde, ısıtma ve soğutma cihazlarında kullanılabilmektedir. Bu saydığımız alanlara baktığımızda hemen hemen hepsinin insan hayatı için yaşamsal öneme sahip alanlar olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse bir hastanede ameliyat sırasında elektrik kesintisini hiç kimse istemez veya asansörde elektrik kesintisi durumunda mahsur kalmayı da aynı şekilde kimse istemez. Bu nedenle günümüz modern dünyasında elektrik kesilmesi bir anlamda yaşamın bir süreliğine durması anlamına gelmekte ve insanların bu duruma pek tahammülleri bulunmamaktadır. Kesintisiz güç kaynaklarının bölümlerine bakacak olursak, şarj ünitesi, inverter ünitesi, aküler static by-pass gibi bölümleri olduğunu görürüz.

Peki, modüler güç kaynaklarına bakacak olursak bu güç kaynaklarının kullanım açısından daha pratik ve daha yeni bir teknolojileri destekleme konusunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Modüler güç kaynakları kabloları sökülüp takılabilen güç kaynaklarıdır. Bu cihaz birden fazla fayda sağlamaktadır. Yani sadece kullanmak istediğiniz kabloları takarak ve kullanmak istemediklerinizi cihazdan sökerek kablo karmalarını ortadan kaldırmış ve daha pratik bir şekilde kullanım elde edebilirsiniz. Modüler güç kaynaklarının bir diğer avantajı ise yeni teknolojilere daha kolay uyum sağlayabilmesidir. Şu an için maliyetli bir kaynak olarak görülebilir ama ileride geliştirildikçe daha fazla kullanım avantajları sağlayacaktır.