Çok okuyan ve araştıran bir insan çok şey öğrenir, öğrenilen şeyler birikir birikir ve kültürü geliştirir. Çok okuyan bir insanın genel kültür seviyesi de yüksek olur. Çevresinde olanlardan haberdar olmak, farkında olmak, incelemek öğrenmeyi tetikler ve öğrendikçe kültür eşiği artar. Toplumlarda kültürlü insan ne kadar fazla olursa o toplum o kadar gelişmişlik seviyesine yükselir. Bir toplumun kalkınması için insanlarının kültürlü ve farkında insanlar olması gerekir. Toplumun kültürünü yansıtan başka bir değerler topluluğu da önemli günler olmaktadır. Toplumun yaşanmışlığını gösteren önemli günler kuşaktan kuşağa aktarılır ve anılır, kutlanır. Bir toplum ne kadar çok bilinçli bireye sahip olursa o kadar iyi bir yere gelir. Her kişinin bilmesi gereken temel bilgiler vardır. Bizim genel kültür diye adlandırdığımız bu bilgiler için üniversite mezunu olmanıza gerek yok. Örneğin kaç gezegen olduğu, dünyada kaç okyanus var veya Avrupa ülkeleri gibi. Temel bilgileri ister okul, isterse de kitaplardan okuyarak elde edebiliyoruz. Ayrıca belgesel izleyerek de genel kültürümüzü artıra biliriz. Ülke tarihinde olan önemli günler, bayramlar bize geleneğimizi unutturmaz. İleride çocuklarınıza aktaracağınız genel kültür onların vatana, millete daha hayırlı vatandaş olmasını sağlar. Gelecek nesillerin sağlam büyümesi adına onlara eğitimin önemini aşılamalı, genel kültürün verdiği önemi göstermeliyiz. Tarih boyu yaşanmış önemli günleri unutturmamalı ve örf ve adetlere bağlı büyümeyi öğretmeliyiz.