Osmanlı tarihi 1299 ile 1922 seneleri arasını kapsar ve neredeyse 7 yüzyıl boyunca var olmuş bir Türk devletini anlatır. Önemi aslında tarihte görülmüş en uzun hükümlerden biri oluşundan gelir.  İmparatorluk Doğu Avrupa’dan, Güneybatı Asya’ya hatta Kuzey Afrika’da ve okyanusta doğal sınırları ile karşılaşana dek büyümüştür. Önemli yöneticilerinden Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ile halifelik de Osmanlı Padişahlarına geçerek politik üstünlüklerini güçlendirmiştir. Kanuni ise altın çağını yaşatmıştır.

Ayrıntılı Türk Tarihi

Tabii ki aslen Türk tarihi Osmanlı’dan çok daha eskiye dayanmaktadır. Bu tarih, Türk dilini konuşmuş olan tüm Türk topluluklarını kapsamakta olan bir uzun süreçtir. Fakat Göktürklerden önce yaşamış olan topluluklar çoğunlukla tarihçilerce Ön Türk olarak adlandırılır, milattan önce 3. Yüzyıldan itibaren izi sürülebilmektedir.

Selçuklu Tarihinin Önemi

Selçuklular da Osmanlılar gibi Türk tarihinde önemli bir yere sahip büyük bir Türk devletidir. Kuruluşları Ortadoğu’da olan devlet 3 yüzyıl boyunca egemenlik sürmüştür. Çoğunlukla Oğuzların Kınık boyuna dayandırılırlar, Selçuklu Tarihi ile ilgili olarak beyaztarih.com tarihçeleri incelenebilmektedir.