Ülkemizde İngilizce’den sonra farklı sektörlerde en çok ihtiyaç duyulan Avrupa dili Almanca’dır. Almanca ile ilgili hizmetlerin içeriği gözden geçirilirken, İngilizce ya da diğer diller ile kıyaslamak çok da doğru olmayacaktır. Almanca ve İngilizce her ne kadar aynı dil ailelerine ait diller sınıfında olsalar da, Alman dilinin dil bilgisinin daha karışık ve belirli kalıplara uymayan bir yapısı olduğuna değinmek gerekiyor. Çeviri Almanca Türkçe hizmetinin profesyonel olabilmesinde, tercüme işlemini gerçekleştirecek olan kişilerin en az 2 yıl boyunca Alman dili eğitimi görmüş, belli bir süre aktif olarak konuşmuş olması gerekiyor.

 

Almanca tercüme hizmeti yazılı metinler için uygulanabileceği gibi sesli olarak ve en çok da simultane çeviri olarak bilinen tercüme yöntemi ile sunulabilmektedir. Almanca tercüme hizmetini gerçekleştirecek olan bir kişinin vasıfları arasında; bu dilin 4 yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış kişiler olması önemlidir. Nitekim Alman dilinin karışık bir dil bilgisi yapısının olduğuna değindik ve bu nedenle ihtiyaç duyulan profesyonel Almanca tercüme hizmetinin sağlanabilmesi açısından, bu dilin grammerini yıllar boyunca öğrenmiş olan çevirmenleri tercih etmek gerekmektedir.

 

Almanya’da Yaşayan Herkes Almanca Tercüme Yapabilir Mi?

 

Böyle bir sorunun cevabı hem “hayır” hem de “evet” olmalıdır. Ülkemizde genel olarak yanlış bir ön görü mevcut ve Almanya’da yaşayan herkesin Almanca tercüme yapabileceği düşünülür. Ancak böylesi bakış açısı çok genel olduğu gibi, o dilin gerekliliklerini yok saymak olur. Dolayısıyla böyle bir soruya verilecek cevap hem evet, hem de hayır olabilir.

 

Almanya’da yaşayan birisi telaffuz, dinlemek, anlamak ve ifade etmek gibi yetileri başarılı bir şekilde sağlayabilir. Ancak söz konusu tercüme hizmeti olduğunda, her iki dilin grammer bilgisi olarak tanımladığımız, dil bilgisi kurallarına hakim olması gerekmektedir. Dolayısıyla her iki dilin dil bilgisi kurallarına hakim olan ve bu dilin eğitimini almış bir tercüman, Almanya’da yada Türkiye’de yaşaması, tercümenin kalitesini ve doğruluğunu etkilemeyecektir. Tek vasfı Almanya’da yaşamak olan ve dil eğitimi almamış birisinin sağlıklı, profesyonel ve doğru bir tercüme yada çeviri hizmeti sağlayacağından bahsetmek ütopik olacaktır.